• #7 Ashish Apartment, 675 E,
    3 Lane, Shahupuri, Kolhapur, MH
  • Monday-Saturday : 9:00 AM to 8:00 PM
    Sunday : Closed
  • kishordiya1978@gmail.com
    Sunday : Closed

CONTACT US

Contact form

Contact Info

Address

#7 Ashish Apartment, 675 E, 3 Lane, Shahupuri, Kolhapur, Maharashtra, India-416001

Phone

(+91)-9922-633-329

Email

kishordiya1978@gmail.com